Menu

Reglament i categories

CATEGORIES I TROFEUS

La caminada no es farà classificació ni es donaran trofeus.
La cursa s’estableixen diferents categories segons el sexe i l’edat de les persones inscrites. La data de referència que estableix a quina categoria pertany cada participant és el 31 de desembre de 2022. Les categories per a cada una de les curses seran les següents:

Categories masculines:

  • Júnior: menor de 18 anys.
  • Sènior: de 18 a 49 anys.
  • Veterà: de 50 en endavant.

Categories femenines:

  • Júnior: menor de 18 anys anys
  • Sènior: de 18 a 49 anys
  • Veterana: de 50 anys en endavant.

S’entregarà un trofeu als tres primers i a les tres primeres de la classificació absoluta de cadascuna de les claificacions.

MATERIAL OBLIGATORI

  • A totes les distàncies caldrà portar got o similar, ja que a cap avituallament hi haurà gots de plàstic.
  • Obligatori frontal per totes les distancies.

DIVERSOS

L’organització no es fa responsable dels accidents o qualsevol altre perjudici que la participació en les curses pugui ocasionar a les persones inscrites. Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i amb la seva inscripció reconeix que disposa d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

Les persones que participin en alguna de les curses tenen l’obligació d’assistir als perjudicats en cas d’observar un accident i comunicar-ho al control més proper. En cas de no fer-ho seran desqualificades.

Els i les participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper al lloc de la retirada i entregar el dorsal a un membre de l’organització.

Llençar deixalles fora dels llocs designats per a fer-ho, serà motiu de desqualificació.

Les persones que participin són responsables de mirar la previsió meteorològica i portar la roba o el material necessari per a cada circumstància. En cas de causes de força major excepcionals es podran suspendre les curses si la direcció ho veu convenient per a la seguretat de participants i organitzadors. En cas de suspensió, la direcció decidirà si es tornen a organitzar les curses per a una altra data.

Els i les participants, amb la seva inscripció, autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació en el mateix, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.

Qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament serà resolta per la direcció de la cursa, segons el seu més just parer.

Inscriure’s en una de les curses suposa l’acceptació total d’aquest reglament i la supeditació a la seva interpretació per part de l’organització.